banner_004
banner_005
banner_001

rospuda wstazka

Tytuł Data utworzenia
Premier: planowane prace w Dolinie Rospudy nie rozpoczną się 31 lipiec 2007
Tryb przyspieszony W sprawie C-193/07 mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wniesioną w dniu 4 kwietnia 2007 r. 31 lipiec 2007
KE zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o wstrzymanie prac w Dolinie Rospudy 30 lipiec 2007
Manifestacje w obronie doliny 30 lipiec 2007
Augustów się zablokuje 30 lipiec 2007
Ministerstwo transportu potwierdza, że budowa obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy zostanie wznowiona od sierpnia 28 lipiec 2007
Trybunał wydał w trybie pilnym zakaz zalesiania poj. Sejneńskiego w ramach kompensaty przyrodniczej związanej z budową trasy przez bagna Rospudy 19 kwiecień 2007
Hitem rejsy nad Rospudę 01 kwiecień 2007
Cała Europa wie o Rospudzie 01 kwiecień 2007
Pozwolenie na budowę obwodnicy przez Rospudę nieważne? 30 marzec 2007
Sprawa Rospudy skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE 21 marzec 2007
Drogowcy nie wpuścili przyrodników do Doliny Rospudy 18 marzec 2007
O Rospudzie w Nature 13 marzec 2007
Europa: Odpowiedź ws. Rospudy "nietrafna" 08 marzec 2007
Państwowa Rada Ochrony Przyrody wydała opinię w sprawie Doliny Rospudy 07 marzec 2007
PROP o decyzji Głównego Konserwatora Przyrody dot. płoszenia ptaków 07 marzec 2007
Naukowcy krytykują decyzję o niszczeniu siedlisk ptaków w dolinie Rospudy 02 marzec 2007
Rospuda: Unia stawia ultimatum 01 marzec 2007
Komisja Europejska o Rospudzie: List jest ostatnim ostrzeżeniem 01 marzec 2007
Rząd jest gotowy na sprawę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości 01 marzec 2007

Aktualności