banner_005
banner_001
banner_003

Wydany przez River Restoration Centre i Polska Zieloną Sieć w 2006 roku podręcznik pt.: Przyjazane naturze kształtowanie rzek i potoków, (tłumaczenie anglojęzycznej pozycji: Manual of River Restoration Techniques). Książka do pobrania w formacie pdf: http://straznicy.natura2000.pl/imgturysta/file/rzeki.pdf

Błachuta i in. 2011., Podręcznik dobrych praktyk w gospodarce wodnej na terenach nizinnych – wybrane zagadnienia. Podręcznik opracowano na zlecenie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu:

http://archiwumbip.poznan.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4562:podrcznik-dobrych-praktyk-w-gospodarcewodnej-na-terenach-nizinnych-wybrane-zagadnienia&catid=44:prezentacje

Poradnik Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich, wydany przez Ministerstwo Środowiska w 2005 roku: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/Zasady_dobrej_praktyki.pdf

Korytarz ekologiczny doliny Bugu: Stan - Zagrożenia - Ochrona - publikacja stanowi zasadniczą część projektu o takim samym tytule, realizowanego na obszarze Polski, Ukrainy i Białorusi przez Fundację IUCN Poland. Projekt skoncentrowano miedzy innymi na ochronie i odtworzeniu różnorodności biologicznej Bugu wraz z jego doliną, promocji wartości przyrodniczych oraz zainicjowaniu długoterminowej międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą, w celu opracowania i wdrożenia programu zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody w dolinie Bugu.

Publikacja dostępna tutaj

Korytarz ekologiczny doliny Odry: Stan - Funkcjonowanie - Zagrożenia - Poniższa publikacja jest rezultatem pierwszego etapu projektu "Korytarze ekologiczne głównych rzek Polski", realizowanego i finansowanego przez IUCN w Polsce. W dalszych etapach przewidziano opracowanie zasad ochrony i zagospodarowania dolin dużych rzek w Polsce jako korytarzy ekologicznych o międzynarodowym znaczeniu. Celem tej inicjatywy jest zachowanie i odtworzenie właściwej dla dolin rzeczbych różnorodności biologicznej, odpowiedniego stanu jakościowego wód oraz zahamwania procesu zmniejszania się zasobów wodnych kraju.

Publikacja dostępna tutaj

Korytarz ekologiczny doliny Wisły: Stan - Funkcjonowanie - Zagrożenia - Poniższa publikacja jest rezultatem pierwszego etapu projektu "Korytarze ekologiczne głównych rzek Polski", realizowanego i finansowanego przez IUCN w Polsce. W dalszych etapach przewidziano opracowanie zasad ochrony i zagospodarowania dolin dużych rzek w Polsce jako korytarzy ekologicznych o międzynarodowym znaczeniu. Celem tej inicjatywy jest zachowanie i odtworzenie właściwej dla dolin rzeczbych różnorodności biologicznej, odpowiedniego stanu jakościowego wód oraz zahamwania procesu zmniejszania się zasobów wodnych kraju.

Publikacja dostępna tutaj

Opracowanie pod redakcją Janusz Żelazińskiego i Roberta Wawręty: Jak chronić się przed powodzią i zachować przyrodę dolin rzecznych? można pobrać tutaj.

Atlas obejmujący dolinę Odry z zaznaczonymi istniejącymi typami środowisk, wodami oraz informacjami z zakresu gospodarki wodnej. Dostępny pod adresem: http://atlas.odra.pl/pl/index.html

Aktualności