banner_008
banner_005
banner_009

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem jest jedną z funkcjonujących w Europie międzynarodowych komisji zajmujących się problematyką rzek i jezior, których zlewnie leżą na obszarze więcej niż jednego państwa. Została ona powołana na podstawie Umowy podpisanej we Wrocławiu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską w dniu 11 kwietnia 1996 r. Do podstawowych celów MKOOpZ należy m.in. zapobieganie i trwałe obniżanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku szkodliwymi substancjami, osiąganie ekosystemów wodnych i brzegowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, z właściwą im różnorodnością gatunków, umożliwienie wykorzystania Odry przede wszystkim dla pozyskiwania wody do picia z infiltracyjnych ujęć brzegowych, rolniczego wykorzystania wody i osadów, zapobieganie i trwałe obniżanie ryzyka szkód powodziowych oraz koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry. Więcej na: http://www.mkoo.pl

Czy można pogodzić ochronę przyrody z ochroną przeciwpowodziową? - Artykuł Wojciecha Jankowskiego zamieszczony na portalu kampanii "Czas na Odrę". Dostępny na: www.odra.pl/pl/dokumenty/962584435.shtml

 Ekologiczny (?) Transport Rzeczny w Polsce - artykuł Cezarego Grochowskiego o planach transportu rzecznego. Dostępny na: www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/ekologiczny-transport-rzeczny-w-polsce,432.html

Komu potrzebna jest regulacja Soły? - tekst Leszka Woźniaka dotyczący regulacji rzek i wskazujący na potrzebę ochrony tych systemów. Dostępny jest pod adresem www.tnz.most.org.pl/dokumenty/publ/spor/regusoly.htm

Nieznane Oblicze Odry czyli ekologiczne znaczenie Odrzańskiej Doliny - artykuł Wojciecha Jankowskiego o wartościach i znaczeniu doliny Odry. Dostępny na: www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/nieznane-oblicze-odry-czyli-ekologiczne-znaczenie-odrzanskiej-doliny,434.html

Rzeki, ścieki i Unia Europejska - opinię organizacji ekologicznych wobec Stanowiska Negocjacyjnego Polski wyraził Krzysztof Smolnicki. Dostępny na: kropla.eko.org.pl/23/scieki.html

 

Wisła ostatnia dzika rzeka współczesnej Europy. Ekologiczne znaczenie Wisły - Dla każdego Polaka Wisła jest ważnym symbolem historycznym. Jest chyba najbardziej polską z polskich rzek. Na Wisłą kształtowała się historia naszego narodu. Uroda Wisły była powodem do dumy wielu pokoleń Polaków. A teraz inne narody zaczęły zazdrościć nam Wisły jak nigdy dotychczas. Wisła została ostatnią rzeką Europy, której krajobraz (w znacznej części) jest krajobrazem naturalnej, nieuregulowanej, dużej europejskiej rzeki. Artykuł Cezarego Grochowskiego.
Dostępny na: www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/wisla-ostatnia-dzika-rzeka-wspolczesnej-europy-ekologiczne-znaczenie-wisly,435.html

 Opracowanie WWF Zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzek można podrać tutaj.

Aktualności