banner_006
banner_004
banner_009

Błachuta i in. 2011., Podręcznik dobrych praktyk w gospodarce wodnej na terenach nizinnych – wybrane zagadnienia. Podręcznik opracowano na zlecenie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu:

http://archiwumbip.poznan.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4562:podrcznik-dobrych-praktyk-w-gospodarcewodnej-na-terenach-nizinnych-wybrane-zagadnienia&catid=44:prezentacje

Aktualności