banner_006
banner_003
banner_005

Korytarz ekologiczny doliny Bugu: Stan - Zagrożenia - Ochrona - publikacja stanowi zasadniczą część projektu o takim samym tytule, realizowanego na obszarze Polski, Ukrainy i Białorusi przez Fundację IUCN Poland. Projekt skoncentrowano miedzy innymi na ochronie i odtworzeniu różnorodności biologicznej Bugu wraz z jego doliną, promocji wartości przyrodniczych oraz zainicjowaniu długoterminowej międzynarodowej współpracy pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą, w celu opracowania i wdrożenia programu zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody w dolinie Bugu.

Publikacja dostępna tutaj

Aktualności