0005
0014
0018

 NonprofitPartner

Światowy Dzień Mokradeł 2023

WWD2021 

Bagno Bubnów - perła Polesia zagrożona

foto

JESTEMZLOSIEM

jestemzlosiem

DamNation

DamNation

Prowadzenie strony

Centrum Ochrony Mokradeł

Ważne aktualności

Ważą sie losy Nature Restoration Law

28-11-2023 | W nurcie

Już 29 listopada 2023 r. Komisja Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego zadecyduje o przyszłości Rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Środowe głosowanie to „być albo nie być” dla przełomowego prawa, które ma odtworzyć zdegradowane ekosystemy UE oraz zapewnić Europie długofalowy, stabilny rozwój gospodarczy i społeczny. Głosy polskich europarlamentarzystek i europarlamentarzystów mogą być decydujące!

Projekt Strategii ochrony mokradeł w Polsce na lata 2022-2032

15-11-2023 | W nurcie

Upłynęły już dwa lata od kiedy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odebrała przygotowane przez Centrum Ochrony Mokradeł opracowanie projektu Strategii ochrony mokradeł w Polsce na lata 2022-2032. Jest to dokument, do którego opracowania, przyjęcia i wdrożenia Polska jest zobowiązana jako strona Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, znanej także jako Konwencja Ramsarska. W związku z tym, że cały czas nie doczekaliśmy się oficjalnego uchwalenia Strategii przez rządzących, zdecydowaliśmy się upublicznić całą treść opracowania. Czasu do osiągnięcia ambitnych celów zaproponowanych w Strategii jest coraz mniej, a ochrona i restytucja mokradeł jest jednym z kluczowych narzędzi, których powinniśmy użyć do przeciwdziałania ocieplaniu się klimatu jak również do ograniczania jego negatywnych skutków. 

Propozycja poszerzenia sieci parków narodowych w Polsce

25-05-2023 | W nurcie

24 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Parków Narodowych. Z tej okazji współtworząca Koalicję 10% Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze wydała publikację zatytułowaną „Propozycja uzupełnienia sieci polskich parków narodowych”.  W raporcie zaproponowano poszerzenie istniejących parków narodowych oraz utworzenie 25 nowych parków. Na terenie szeregu proponowanych nowych parków narodowych ochroną objęte byłyby mokradła, w szczególności: Mazurski PN, PN Doliny Dolnej Odry, Knyszyński PN, Sobiborski PN, Chełmski PN, Orawski PN, PN Borów Dolnośląskich, PN Puszczy Pilickiej, Wiślański PN, Kaszubski PN, PN Stawy Milickie, PN Puszczy Rominckiej, Odrzański PN. 

Apel ws. projektu Nature Restoration Law

18-05-2023 | W nurcie

55 polskich organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich apeluje do członków Parlamentu Europejskiego o poparcie Rozporządzenia UE w sprawie odtwarzania przyrody.

Letnia Szkoła Bagienna Centrum Ochrony Mokradeł

16-05-2023 | W nurcie

Centrum Ochrony Mokradeł otwiera nabór do pierwszej edycji Letniej Szkoły Bagiennej, czyli tygodniowego terenowego kursu ekologii i ochrony mokradeł, która odbędzie się w dniach 10-16 lipca 2023 na Podlasiu i Mazowszu. Zapraszamy do zgłaszania się!

Uwagi do ekspertyzy dotyczącej modelu gospodarowania wodą na Bagnie Wizna

17-03-2023 | W nurcie

Zamieszczamy uwagi Centrum Ochrony Mokradeł złożone w ramach  konsultacji społecznych ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005, wykonanej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku.

Projekt PRŚK nie do przyjęcia! - dopuszcza osuszenie niemal wszystkich torfowisk objętych płatnościami

06-03-2023 | W nurcie

W związku z ultrakrótkim terminem konsultacji, wskażemy w tym momencie tylko jeden punkt, który, jeżeli pozostanie w konsultowanym dokumencie, przekreśla pozytywny wpływ programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego na polską przyrodę. Jest sprzeczny z samą ideą PRŚK jako instrumentu ochrony przyrody i środowiska, a także ze zobowiązaniami Polski do ochrony siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym, a zatem również z Ustawą o ochronie przyrody.

Ministerstwo Rolnictwa dało mniej niż tydzień na konsultacje społeczne PRŚK

06-03-2023 | W nurcie

Ministerstwo Rolnictwa w dniu 28 lutego 2023 ogłosiło konsultacje społeczne projektu Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Konsultacje trwają do 6 marca 2023. 

Materiały prasowe CMok z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2023

30-01-2023 | W nurcie

Hasło przewodnie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Mokradeł brzmi: “Już czas na przywrócenie mokradeł!”. I, rzeczywiście, nie ma na co czekać. Osuszyliśmy już ponad 85% znajdujących się na terenie Polski torfowisk. Większość naszych bagien dekady temu została pocięta sieciami rowów melioracyjnych, które wciąż odprowadzają z nich wodę, zamieniając te naturalne magazyny węgla w źródła emisji gazów cieplarnianych. Stopniowo, coraz głębsze pokłady torfu ulegają osuszeniu, a zawarty w nich węgiel utlenia się i uwalnia do atmosfery w postaci dwutlenku węgla, przyspieszając zmianę klimatu. Najwyższy czas, by powstrzymać ten proces i zaplanować szeroko zakrojone działania na rzecz zatrzymania wody w torfowiskach! Wspólna deklaracja uczestników konferencji Pakt dla Mokradeł 

Światowy Dzien Mokradeł 2023 - konferencja "Pakt dla mokradeł"

23-01-2023 | W nurcie

Na stronie konferencji można zapoznać się ze szczegółowym programem planowanych wystąpień na konferencji "Pakt dla Mokradeł", która odbędzie w lutym 2023 w Warszawie. Na stronie konferencji znajdziecie też Państwo sylwetki prelegentów, którzy wystąpią z wykładami wprowadzającymi w główne tematy dnia mokradeł i konferencji.

Konferencja Koalicji 10% "Razem dla dzikiej przyrody"

23-12-2022 | W nurcie

Centrum Ochrony Mokradeł, jako jeden z koalicjantów Koalicji 10%, zaprasza serdecznie na konferencję "Razem dla polskiej przyrody", która odbędzie się 23 stycznia 2023 roku w Warszawie. 

Światowy Dzień Mokradeł 2023

04-11-2022 | W nurcie

Jak co roku, Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na obchody Światowego Dnia Mokradeł. Bliższe informacje i aktualności dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie: pakt.bagna.pl

Brykiet torfowy nie jest ekologicznym paliwem

07-10-2022 | W nurcie

Wobec pojawiających się w mediach tekstów dotyczących korzyści z korzystania z brykietu torfowego jako opału, Centrum Ochrony Mokradeł informuje, że: - Emisje dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę pozyskanej energii podczas spalania brykietu torfowego są równie wysokie jak te, które powstają podczas spalania węgla, w związku z czym palenie torfem nasila ocieplenie klimatu w takim samym stopniu jak palenie węglem. - Brykiet torfowy powstaje poprzez zniszczenie naturalnych ekosystemów torfowiskowych, w związku z czym jego produkcja jest obciążona wysokimi kosztami przyrodniczymi. Więcej w załączonym tutaj stanowisku CMok w tej sprawie.

Studium sieciowe przebiegu Via Carpatia i S16 w północno‐wschodniej Polsce

10-06-2022 | W nurcie

Eksperckie “Studium sieciowe” udowadnia, że droga ekspresowa S16 przez Biebrzański Park Narodowy i Mazury nie ma uzasadnienia. Wyniki “Studium sieciowego przebiegu Via Carpata i S16 w północno-wschodniej Polsce” opracowanego na zlecenie Fundacji dla Biebrzy miażdżą uzasadnienie dla budowy drogi ekspresowej S16 przez Biebrzański Park Narodowy i Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Droga powinna powstać w korytarzu omijającym te obszary od zachodu.

List otwarty w sprawie torfowisk w unijnym planie odbudowy zasobów przyrodniczych

10-06-2022 | W nurcie

Wspólny list szerokiej koalicji obrońców przyrody, naukowców i rolników dbających o tereny podmokłe i torfowiska w całej UE wysłany 09.06.2022 r. do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Sygnatariusze wzywają Komisję Europejską do nieopóźniania terminu publikacji planowanych propozycji legislacyjnych, wyznaczonego na 22 czerwca, oraz do utrzymania ambicji w zakresie odtwarzania i ochrony torfowisk.  Treść listu. CMok jest w gronie sygnetariuszy.

Nowe rowy na Bagnie Wizna

28-04-2022 | W nurcie

Pomimo wydanej przez RDOŚ w Białymstoku w listopadzie 2020 r. decyzji zakazującej czyszczenia rowów i odwadniania obszaru Natura 2000 Bagno Wizna, rowy zostały tam znowu pogłębione w kwietniu 2022, na długości co najmniej kilkunastu kilometrów. Prace w 2022 r. prowadzono bezpośrednio w siedliskach lęgowych kulika wielkiego oraz w sąsiedztwie stanowisk tego gatunku.

Wystartował projekt WaterLANDS

13-04-2022 | W nurcie

Początek roku 2022 to dla CMok początek nowych wyzwań, stawianych przez projekt WaterLANDS. W projekcie powstaje strona internetową, która w wersji uproszczonej jest już dostępna pod adresem https://www.waterlands.eu/. Na początku maja odbędzie się spotkanie partnerów w Dublinie.

GDOŚ uchylił decyzję środowiskową dla rozszerzenia wydobycia węgla z Bogdanki

15-03-2022 | W nurcie

Na wniosek Towarzystwa dla Natury i Człowieka, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła decyzję środowiskową dla rozszerzenia działalności kopalni Bogdanka w ramach istniejącej koncesji wydobywczej. Treść decyzji wskazuje, że raport o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie którego wydana została zaskarżona decyzja RDOŚ, jak i sama decyzja nie rozstrzygają kluczowych kwestii, czyli wpływu kopalni na przyrodę i zasoby wodne.

WWD 2022 - presspack

01-02-2022 | W nurcie

Please find attached a press pack of CMok for World Wetlands Day, with info about our event, speakers, programme and contact persons. Feel free to distribute it further using your channels. Zamieszczamy informacje prasowe związane z przypadającym 2 lutego Światowym Dniem Mokradeł oraz odbywającymi się 5 lutego, przygotowanymi przez Centrum Ochrony Mokradeł, obchodami poświęconymi mokradłom Afryki i Bliskiego Wschodu.

World Wetlands Day / Światowy Dzień Mokradeł 2022 - program

18-01-2022 | W nurcie

Join us for CMok's World Wetlands Day celebration on February 5, 2022, online. You can watch us on Facebook (please sign up here) and YouTube. The whole event will be streamed in original (generally English, French for one presentation), as well as with Polish simultaneous interpretation. Przedstawiamy program obchodów Światowego Dnia Mokradeł organizowanych przez CMok 5 lutego 2022 roku, online. Wydarzenie bedzie można obejrzeć na Facebooku (zachęcamy do oznaczenia obecności na wydarzeniu)  i YouTube. Całe wydarzenie będzie transmitowane w oryginale (generalnie po angielsku, w przypadku jednej prezentacji po francusku) wraz z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Uwagi w konsultacjach projektów miejscowych planów dla Zakola Wawerskiego

13-01-2022 | W nurcie

Centrum Ochrony Mokradeł wraz z Grupą ZAKOLE przygotowali uwagi w konsultacjach społecznych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Zakola Wawerskiego.

Światowy Dzień Mokradeł 2022

13-01-2022 | W nurcie

Stamtąd wszyscy przyszliśmy. Organizowane w tym roku przez Centrum Ochrony Mokradeł obchody Światowego Dnia Mokradeł będą poświęcone krajom, z których pochodzą uchodźcy, którzy znaleźli się na polsko-białoruskiej granicy. Konferencja odbędzie się online 5 lutego 2022, z udziałem prelegentów z Bliskiego Wschodu oraz Północnej i Środkowej Afryki. Program przedstawimy wkrótce. 

Drut żyletkowy na brzegach Bugu będzie śmiertelną pułapką

06-12-2021 | W nurcie

W związku z doniesieniami o rozwijaniu zasieków z drutu żyletkowego wzdłuż granicznego odcinka rzeki Bug, Centrum Ochrony Mokradeł informuje w piśmie skierowanym dziś do Premiera RP o prawdopodobnych poważnych konsekwencjach przyrodniczych i środowiskowych tego przedsięwzięcia i apeluje o ponowne rozważenie instalacji zasieków.

Uwagi w konsultacjach nowego Prawa geologicznego i górniczego

15-11-2021 | W nurcie

Centrum Ochrony Mokradeł i ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przygotowali uwagi w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (nr UD280 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), wskazujące na znaczenie złóż torfu dla przeciwdziałania emisjom gazów cieplarnianych i konieczność ograniczenia wydobycia torfu.

Zapora w Siarzewie znów zagraża Wiśle

27-10-2021 | W nurcie

Zapora w Siarzewie znów zagraża Wiśle! W sierpniu 2021 Minister Klimatu i Środowiska dopatrzył się uchybień w planie budowy stopnia wodnego i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez RDOŚ w Bydgoszczy. Wody Polskie decyzję zaskarżyły, a Wojewódzki Sąd Administracyjny właśnie uchylił decyzję Ministra. Postanowienie WSA ma rygor natychmiastowej wykonalności. 

Petycja przeciw wznowieniu polowań na łosie

14-10-2021 | W nurcie

Wszystkich sympatyków łosi zachęcamy do poparcia petycji w ich ochronie!

Ministerstwo Środowiska chce zwiększenia liczby myśliwych i wznowienia polowań na łosie!

14-10-2021 | W nurcie

O przygotowywanych zmianach w prawie łowieckim, które mają na celu m.in. zwiększenie liczby myśliwych, poinformował we wtorek podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa wiceminister klimatu i środowiska oraz myśliwy Edward Siarka. Siarka oznajmił też, że ze względu na rosnącą populację łosi i wyrządzane przez nie szkody, jest również gotowy znieść obowiązujące od 2001 roku moratorium na odstrzał tych zwierząt. Od wprowadzenia moratorium urodziły się już pokolenia łosi, które nie znają lęku przed człowiekiem, więc w przypadku zniesienia moratorium, stałyby się nieetycznie łatwym celem dla myśliwych.

Więcej aktualności»
 

Patnerzy

kp.org.pl
cent3.uw.edu.pl

Wspierają nas

CUMULUS Logo
nfosigwAECO logo