banner_008
banner_003
banner_005

Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na obchody Światowego Dnia Mokradeł 2024. Tegorocznym obchodom patronuje hasło "Ludzie i Mokradła: splecione losy".

 

W PIĄTEK, 2 LUTEGO, zaplanowano naradę naukowców, przyrodników i urzędników państwowych, pod hasłem "Ochrona i odnowa mokradeł: jak to zrobić w Polsce?". Spotkanie ma charakter zamknięty, wezmą w nim udział zaproszeni goście. Po spotkaniu, o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Al. Ujazdowskie 4), przewidziano konferencję prasową.
Również 2 lutego w godz. 9:00-14:00 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (al. Kraśnicka 2d) odbędzie się debata ekspercka dotycząca Chełmskich Torfowisk Węglanowych i szerzej, mokradeł Polesia.

 

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA MOKRADEŁ NA WYDZIALE BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (ul. Miecznikowa 1),

3 LUTEGO 2024

10.00  Otwarcie wydarzenia: prof. dr hab. Krzysztof Spalik, Dziekan Wydziału Biologii UW i Sylwia Gawrońska, Sekretariat Konwencji Ramsarskiej w Polsce, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

10.15-10.45 – Wyszliśmy z bagien – czy mamy dokąd wrócić? Wstęp do Światowego Dnia Mokradeł 2024, Wiktor Kotowski, Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii UW

10.45-11.15 – Rozmowa z braćmi Tomaszem Grzegorzem i Stanisławem Kłosowskimi o ich związkach z bagnami

11.15-11.45 – Co w bagnach piszcy? Bagienny przegląd wydarzeń 2023 roku

 

12.00-14.00 – przerwa obiadowa, warsztaty wikliniarskie prowadzone przez Stowarzyszenie Serfenta dla zakwalifikowanych uczestników i Bazar Idei Bagiennych – swój udział zapowiedzieli: Ilona Biedroń ze stoiskiem "Zdrowa Rzeka", Adam Kapler z prezentacją "Botaniczki i torfoznawcy ze "Słownika Botaników Polskich" PAU", Piotr Mikołajczyk ze stoiskiem "Karpaty Łączą - ochrona Torfowisk Orawsko-Nowotarskich", Karolina Bukowicka z Fundacji REC Polska, Marta Stachowicz z SGGW ze stoiskiem "Sonda do pomiaru parametrów gleby - niezastąpione narzędzie w badaniach torfowisk", Daniel Petryczkiewicz z opowieścią "Mała i Rozlewisko", stowarzyszenie Nasz Bóbr, Grupa Zakole, Grupa Brzozaki, Studenckie Koło Naukowe UW dla klimatu z klimatyczną grą edukacyjną. Bracia Kłosowscy będą sprzedawać i podpisywać swoje najnowsze książki o bagnach

 

14.00-14.30 – Republika bagien: Europa Wschodnia i środowiska ucieczkowe, Michał Pospiszyl, Instytut Studiów Politycznych PAN

14.30-15.00 – Bagna dla przyszłości – program offsetów emisji, Aleksandra Leszczyńska, Centrum Ochrony Mokradeł

15.10-15.50 – Przyszła rzeka do doktora. O potrzebie i planach leczenia Polskich rzek, Ilona Biedroń, Fundacja Hektary Dla Natury/Zdrowa Rzeka; Ewa Leś, Rzeczny Uniwersytet; Magdalena Bobryk, Stowarzyszenie 515 kilometr Odry – Założycielki Rzecznej Szkoły

15.50-16.20 – prezentacja filmu "Obrówka - nasza rzeczka", “Grupa Brzozaki” – nieformalna grupa dzieci i młodzieży zamieszkałych w małej wsi Chośnica na Kaszubach, pod opieką Pani Ewy Orzechowskiej

16.20 – Rozmowa o filmie z jego autorami i dyskusja podsumowująca wydarzenie

 

W TYM ROKU PO RAZ PIERWSZY PODCZAS CAŁEGO WYDARZENIA BĘDZIE DZIAŁAŁ KĄCIK ZABAW BAGIENNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, który poprowadzi m.in. Stowarzyszenie Nasz Bóbr,

oraz odbędą się NAUKOWO-PLASTYCZNE ZAJĘCIA DLA MŁODSZYCH DZIECI SZKOLNYCH prowadzone przez Paulinę Dzierżę z Centrum Ochrony Mokradeł. 

Zapraszamy!

Wstęp wolny. 

 

W NIEDZIELĘ, 4 LUTEGO ZAPRASZAMY NA MOKRADŁOWY SPACER w dolinę Czarnej Strugi w Puszczy Słupeckiej pod Warszawą. Zbiórka o godz. 10.00 na pętli autobusowej Olesin (warszawska linia autobusowa nr 120 i 134). Spacer poprowadzi Łukasz Kozub z Centrum Ochrony Mokradeł. 

Zapraszamy!

 

Komunikat prasowy

Materiały informacyjne przygotowane przez Centrum Ochrony Mokradeł z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2024

Materiały informacyjne przygotowane z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2024 przez biuro Ramsar, przetłumaczone na język polski dostępne są na stronie GDOŚ: 

https://www.gov.pl/web/gdos/mokradla-i-ludzie-splecione-losy

 

 

Organizację sobotnio-niedzielnych obchodów Światowego Dnia Mokradeł wspierają:

   Żywiec Zdrój logo      CUMULUS Logo

 

Aktualności