banner_004
banner_006
banner_001

Całkowite emisje z użytkowania torfowisk w Polsce odwodnionych na cele rolnictwa, leśnictwa i wydobycia torfu są szacowane na 33.5 miliony ton (Mt) ekw. CO2 rocznie. Wartość tych emisji wyceniona w oparciu o aktualną na październik 2021 cenę pozwolenia na emisję CO2 na Europejskim rynku emisji wynosi 9,6 miliarda złotych rocznie.

Najwyższy czas, żebyśmy przestali podgrzewać atmosferę emisjami dwutlenku węgla z osuszonych torfowisk. Torfowiska muszą być mokre! Włącz się w ich namaczanie!

Centrum Ochrony Mokradeł rozpoczyna szereg działań zmierzających do upowszechnienia ponownego nawadnianie osuszonych torfowisk w Polsce, w tym: wykupy wybranych działek na osuszonych torfowiskach celem ich trwałego zabagnienia; lobbowanie w sprawie utworzenia mechanizmów wsparcia finansowego dla rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie bagiennego rolnictwa (paludikultury); wypracowywanie mechanizmu offsetowania emisji gazów cieplarnianych przedsiębiorstw poprzez nawadnianie torfowisk.

Chcesz się dołączyć?
Przekaż darowiznę na Centrum Ochrony Mokradeł, z dopiskiem „wrzucam pieniądze w błoto”.
Nasze konto: 31 2130 0004 2001 0567 5319 0001,
Volkswagen Bank Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

Pozyskane środki przeznaczymy na działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych z osuszonych torfowisk, a o efektach działań będziemy informować na stronie bagna.pl i na fb.

O innych sposobach wsparcia naszych działań przeczytasz tutaj.

 

Aktualności