banner_003
banner_006
banner_007

W ramach projektu CLEARANCE odbyły się 15 marca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego warsztaty pt.: W poszukiwaniu strategii wdrażania bagiennych stref buforowych w Polsce. 

Poniżej zamieszczamy prezentacje wygłoszone przez zaproszonych prelegentów oraz podsumowanie dwóch sesji warsztatowych.

 

Prezentacje:

Projekt CLEARANCE i koncepcja bagiennego rolnictwa na odtwarzanych terenach podmokłych – Wiktor Kotowski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, obszar tematyczny Biogeny – Magdalena Dawidowicz, przedstawicielka Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ

Dostawa i możliwości zatrzymywania azotanów i fosforanów w bagiennych strefach buforowych – Mateusz Grygoruk, Katedra Inżynierii Wodnej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW

Wartości użytkowe bagiennych stref buforowych – bagienne rolnictwo (paludiculture) w gospodarce obiegu zamkniętego – Wendelin Wichtman, Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy), Greifswald Moor Centrum

Znaczenie bagiennych stref buforowych w zlewni Narwi i możliwości wykorzystania biomasy bagiennej – Piotr Banaszuk, Politechnika Białostocka

Turystyka, budownictwo i bagienne rolnictwo (paludiculture) – Aldert van Weeren (Holandia/Niemcy), przedsiębiorca promujący naturalne budownictwo z wykorzystaniem pałki wodnej

Nauka z praktyki: Konsolidacja gruntów i odtwarzanie terenów podmokłych – Lene Moth, Gmina Ringkøbing-Skjerne (Dania) & VESTJSK (organizacja rolników)

 

clearance logo

Podsumowanie sesji warsztatowych:

 

Bagienne strefy buforowe nad większością rzek w Polsce za 5 lat – czy to możliwe?

Wykorzystanie pałki wodnej w budownictwie

Aktualności