banner_003
banner_005
banner_007

Wody Polskie pieniądze przeznaczone na ochronę przeciwpowodziową kierują na żeglugę i regulacje rzek, zwiększające ryzyko powodziowe. Według analiz wykonanych na zamówienie Fundacji Greenmind projekty aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy Odry i Wisły nie spełniają kryteriów planów ochrony przeciwpowodziowej.

Więcej na stronie Fundacji Greenmind

Analiza wykonana przez Fundację Greenmind aPZRP dla dorzecza Wisły i dla dorzecza Odry

Uwagi złożone przez Centrum Ochrony Mokradeł w konsultacjach społecznych aPZRP dla Wisły i dla Odry

Aktualności