banner_006
banner_004
banner_003

Do 15 września 2021 trwają konsultacje społeczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W projekcie uwzględniono kilka rozwiązań mających wspierać ochronę mokradeł na obszarach rolniczych, takie jak ekoschemat Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych czy ochrona siedlisk w ramach różnych wariantów Programu Rolnośrodowiskowo-Klimatycznego. Jednak skala i zakres zaproponowanych działań jest zdecydowanie za mała, żeby skutecznie zatrzymać wodę na mokradłach w polskim krajobrazie rolniczym. Niektóre szczegółowe zapisy PRŚK wymagają również doprecyzowania. 

Z uwagami złożonymi przez Centrum Ochrony Mokradeł można się zapoznać tu. 

Udział w konsultacjach można wziąć wypełniając interentowy formularz dostępny tu.

Aktualności