banner_008
banner_006
banner_003

Na początku lutego już po raz 47. odbędą się obchody Światowego Dnia Mokradeł.


Zwiększają różnorodność biologiczną, redukują skutki powodzi, poprawiają jakość powietrza, umożliwiają mieszkańcom kontakt z przyrodą. Mowa o mokradłach miejskich, niezwykle ważnych dla środowiska ekosystemach, obecnie silnie zagrożonych przez migracje, osuszanie oraz zanieczyszczenia.
Chociaż ich wartość dla człowieka oraz dla przyrody jest ogromna, pozostają nieznane szerszej publiczności.

 

Dlatego właśnie w tym roku Światowy Dzień Mokradeł obchodzimy pod hasłem ,,Mokradła dla zrównoważonego rozwoju miast”. Na całym świecie zarejestrowanych jest już 729 wydarzeń z 6 kontynentów, które łączy wspólny cel - przybliżanie tematu mokradeł oraz promowanie ich aktywnej ochrony.


W Polsce także organizowane są konferencje, wycieczki i spotkania, mające zachęcać do poznawania oraz chronienia mokradeł.
Dwudniowe obchody odbędą się na Wydziale Biologii UW. Na zainteresowanych czekają wykłady, dyskusja oraz pokaz filmów, a także wycieczka terenowa po warszawskich bagnach i mokradłach.
Biebrzański Park Narodowy we współpracy z Kawiarnią & Bistro Zachodnia zapraszają na spotkanie o roli mokradeł w życiu człowieka, poprowadzone przez miłośnika bagien Mateusza Grygoruka.
W niedzielę 4 lutego na obchody zaprasza Park Narodowy Ujście Warty. W programie niedzielnej imprezy w Chyrzynie znajdziemy między innymi: projekcję filmu ,,Bagna są dobre!” oraz część artystyczną przygotowaną przez uczniów SP nr 4 w Kostrzynie. Na uczestników czekają też takie atrakcje jak warsztaty origami oraz wycieczka terenowa z przewodnikiem.


Zachęcamy do aktywnego włączenia się w akcję i zgłaszania swoich wydarzeń na stronie internetowej Ramsaru World Wetlands Day.

Aktualności