banner_001
banner_005
banner_008

Rusza rejestracja na 4. edycję międzynarodowego Rzecznego Uniwersytetu, organizowanego corocznie przez jego założycielkę Ewę Leś i Koalicję Czystego Bałtyku (CCB - Coalition Clean Baltic ).


Tegoroczny RzecznyUniwersytet (RiverUniversity) odbędzie się w Niemczech, w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia. Będzie się koncentrował na tematyce zanieczyszczeń wody, zarządzania ryzykiem oraz zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi.


Współorganizatorem tegorocznego Rzecznego Uniwersytetu jest Rewilding Oder Delta. Nie zabraknie, więc czasu na poznawanie delty Odry i europejskiej Amazonii – Międzyodrza, ale i na całościowe spojrzenie na rzekę - w kierunku środkowej Odry i dalej, do jej źródeł na południu, na potrzebę i wagę wdrożenia zintegrowanej gospodarki wodnej w całym jej dorzeczu.


W 2022 roku rzeka Odra doświadczyła katastrofy ekologicznej spowodowanej działalnością człowieka, niespotykaną w skali Europy w ostatnich latach. Jeśli nic się nie zmieni i lekcje z katastrofy nie zostaną wyciągnięte, dramatyczny scenariusz się powtórzy (już notujemy sygnały, że może się to stać i w tym roku), a jej skutki pozostaną z nami na długo.
Jak możemy zapobiec takim katastrofom? Jak możemy działać lepiej, gdy się zdarzą? W jaki sposób sprawne zarządzanie ryzykiem i renaturyzacja rzek mogą tu pomóc? A co z odpornością? Te tematy, oraz zagadnienia z zakresu ekologii i hydrologii rzek (także w praktycznym wymiarze), zdominują Rzeczny Uniwersytet w tym roku.

Organizatorzy zapraszają uczestników z krajów UE i Partnerstwa Wschodniego. Znajomość ekosystemów słodkowodnych, w szczególności rzek, jest korzystna, ponieważ kurs jest ukierunkowany na wymianę wiedzy między sektorami związanymi z wodą.

Udział w kursie jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje

Program

Rejestracja możliwa do 5 czerwca 2023 pod adresem: https://www.ccb.se/river-university-2023

 

Aktualności