banner_003
banner_005
banner_009

RAZEM DLA DZIKIEJ PRZYRODY - Konferencja Koalicji 10%


W odpowiedzi na globalny kryzys bioróżnorodności w maju 2020 r. na stole znalazła się propozycja Komisji Europejskiej – Unijna strategia na rzecz różnorodności biologicznej 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”. Jednym z celów Strategii jest utworzenie spójnej sieci obszarów chronionych na co najmniej 30% powierzchni lądowej Unii Europejskiej i 30% jej obszaru morskiego. Jedna trzecia tego obszaru - tj. co najmniej 10% lądów i 10% mórz - ma być objęta ochroną ścisłą.
W 2023 r. każde państwo członkowskie ma zadeklarować, jak zamierza realizować cele Strategii w zakresie obszarów chronionych.
Jak założenia Strategii wpisują się w globalną i europejską walkę z kryzysem bioróżnorodności? Co stanie się, jeżeli oddamy dzikiej przyrodzie 10%, aby mogła się rządzić swoimi prawami? Jak to zrobić w Polsce - i dlaczego warto?
Zapraszamy na konferencję!

23/01/2023

Warszawa*
ADN Centrum Konferencyjne
Browary Warszawskie
Budynek GH; wejście B
ul. Grzybowska 56
*możliwość uczestnictwa online

Formularz rejestracyjny: https://koalicja10.pl/
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja będzie rejestrowana.

Harmonogram Konferencji:

9:30 – 10:00 - Rejestracja
10:00 – 10:05 - Rozpoczęcie konferencji

10:05 – 10:15 - Wystąpienie Przedstawicielki Komisji Europejskiej - Luisa Samarelli, Komisja Europejska
10:15 – 10:25 - Czy przyroda jest zbyt ważna, by zostawić ją tylko w rękach przyrodników? - Edwin Bendyk, Fundacja im. Stefana Batorego, Tygodnik Polityka
10:25 – 10:45 - Kryzys przyrody i usług ekosystemowych w Europie i na świecie - Ewa Chodkiewicz, WWF Polska
10:45 – 11:05 - Globalne inicjatywy wobec kryzysu różnorodności biologicznej - dr Jarosław Krogulec, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
11:05 – 11:15 - pytania do prezentacji

11:15 – 12:00 - Po co (nam) przyroda? Dyskusja panelowa 30’, dyskusja otwarta 15’, moderacja: Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków; paneliści: Edwin Bendyk, Fundacja im. Stefana Batorego, Tygodnik Polityka; dr Łukasz Kozub, Centrum Ochrony Mokradeł; prof. Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; dr n. med. Katarzyna Simonienko, Centrum Terapii Lasem

12:00 – 12:40 - Przerwa, Lunch

12:40 – 13:10 - Ochrona przyrody w Europejskim Zielonym Ładzie - Frank Vassen, Komisja Europejska
13:10 – 13:40 - Ochrona "eurościsła" w szczegółach - Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników
13:40 – 14:40 - Obszary chronione w Polsce – jak to zrobić? Dyskusja panelowa 30’, dyskusja otwarta 30’ - moderacja: Marta Klimkiewicz, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi; paneliści: dr hab. Wiktor Kotowski, Centrum Ochrony Mokradeł; Jan Kucharzyk, Centrum Ochrony Mokradeł; Augustyn Mikos, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot; Agata Szafraniuk, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

14:40 – 14:45 - Podsumowanie i zakończenie

 

O Koalicji 10%:
Jesteśmy grupą specjalistów i specjalistek z różnych organizacji i dziedzin. Łączy nas pragnienie, by dzika przyroda pozostała zachowana. Chcemy wesprzeć Polskę w procesie realizacji zobowiązań wynikających z Unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej 2030. Działamy z myślą o powiększeniu sieci obszarów chronionych w Polsce. Chcemy zachować je dla przyszłych pokoleń i zadbać o dobre życie nas wszystkich tu i teraz.

 

Aktualności