banner_007
banner_004
banner_009

Koalicja Ratujmy Rzeki i ruch Nauka dla Przyrody zapraszają na konferencję „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju".

Spotkanie odbędzie się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa, 25 listopada 2017.


Celem konferencji jest ocena i dyskusja środowiskowych, przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych konsekwencji planowanego przez polski rząd programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Chcielibyśmy ocenić potrzeby wykorzystania rzek jako szlaków komunikacyjnych dla transportu towarowego, a następnie odpowiedzieć na pytanie czy i na ile takie wykorzystanie zaburza funkcjonowanie rzek jako systemów przyrodniczych oraz czy wpływa na inne niż transport towarowy sposoby korzystania z rzek przez człowieka. Porozmawiamy m.in. o wpływie regulacji rzek na ich zdolność do samooczyszczania się, na populacje ptaków lęgowych i wędrownych, na populacje ryb i rozwój rybactwa, na występowanie powodzi i susz, a także na uprawianie turystyki wodnej, wędkarstwa i innych form rekreacji. Koalicja Ratujmy Rzeki powstała w 2016 r. jako oddolna inicjatywa ponad 30 organizacji pozarządowych z całego kraju, w reakcji na postępującą degradację rzek oraz dla ich ochrony przed niezrównoważonymi przyrodniczo sposobami zagospodarowania. „Nauka dla Przyrody" to ruch społeczny, powstały z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN, mający na celu ochronę polskiej przyrody, w tym - naturalnych procesów w niej zachodzących. Jako organizatorzy konferencji „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju", liczymy na udział w niej przedstawicieli różnych środowisk związanych z rzekami, licząc na obiektywną i ciekawą dyskusję, która być może pozwoli na zbliżenie różnych stanowisk, a przynajmniej da merytoryczne podstawy dla dalszej publicznej debaty na temat przyszłości polskich rzek.

Program Konferencji w załączeniu. Czekamy na zgłoszenia tu: https://goo.gl/forms/H6yjLf6qTlKkkkuA3 do dnia 19 listopada.

Program konferencji

Aktualności