banner_008
banner_007
banner_003

Łagodzenie zmian klimatu poprzez nawodnienie zdegradowanych torfowisk, zmiany sposobu użytkowania gruntów oraz tworzenie wspierającego mechanizmu rynkowego - seminarium nt. koncepcji projektu MoorFutures w Polsce

Warszawa, 7 kwietnia 2017 Godz. 10.00 – 15.00

Miejsce: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Warszawa, ul. Rakowiecka 32

Program seminarium: 

10.00 – 10.15 Powitanie i wprowadzenie do seminarium
10.15 – 11.00 MoorFutures – geneza, podstawy i metodyka. Prof. Hans Joosten, Uniwersytet w Greifswald, Niemcy.
11.00 – 11.15 Pytania i dyskusja
11.15 – 11.45 MoorFutures - generowanie kredytów węglowych na ponownie nawodnionych torfowiskach i tworzenie rynku ekologicznych papierów wartościowych, w tym kredytów węglowych. Dr. Thorsten Permien, Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów
landu Mecklenburg-Vorpommern
11.45 – 12.00 Pytania i dyskusja
12.00 – 12.30 Projekty nawadniania torfowisk na Białorusi: renaturyzacja torfowisk i łagodzenie zmian klimatycznych - doświadczenia, uzyskane wyniki oraz wnioski na rzecz ich upowszechnienia i replikacji. Pan Viktar Fenchuk, APB-BirdLife Belarus.
12.30 – 12.40 Pytania i odpowiedzi
12.40 – 13.00 Leśne Gospodarstwa Węglowe – pilotażowy projekt rozwojowy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Pan Wiesław Krzewina, Zastępca Dyrektora CKPŚ ds. Projektów Lasów Państwowych.
13.00 – 13.10 Pytania i odpowiedzi
13.10 – 13.40 Lunch
13.40 – 14.00 Podstawa i cele projektu "Łagodzenie zmian klimatu poprzez nawodnienie zdegradowanych torfowisk, zmiany sposobu użytkowania gruntów oraz tworzenie wspierającego mechanizmu rynkowego". Przedstawiciel proponentów projektu.
14.00 – 14.30 Pytania, dyskusja i rekomendacje na rzecz dalszego opracowania projektu.

Aktualności