banner_003
banner_005
banner_009

1 lutego APB Birdlife Belarus zaprasza do Puszczy Białowieskiej (Białoruś), żeby porozmawiać o bagnach w Parku Narodowym. Na spotkaniu będzie mowa o mokradłach Puszczy Białowieskiej, o projekcie realizowanym w PN „Małe strumyki – duży wpływ”, o ponownym nawodnieniu torfowiska Dziki Nikor (1163 ha), oraz o wynikach badań Białowieskich borów bagiennych. Dodatkowo, przedstawione będą wyniki monitoringu orlików: krzykliwego i grubodziobego. Oprócz tego dowiemy się, dlaczego w 2017 roku zaplanowane jest ponowne nawodnienie 300 ha suchiego torfowiska Popielowo oraz renaturyzacja koryta rzeki Sołomienka. Więcej informacji na stronie w języku rosyjskim: http://www.ptushki.org/info/press/item/19276.html

Aktualności