banner_001
banner_009
banner_003

W ramach międzynarodowego, ukończonego w 2020 roku projektu CLEARANCE powstała broszura, w której podsumowane zostały informacje o skuteczności bagiennych stref buforowych (BSB) wzdłuż rzek w oczyszczaniu wód, a także o dodatkowych funkcjach BSB i perspektywach ich wdrażania. Broszura dostępna jest też w języku polskim: Bagienne strefy buforowe - nasze wyjście bezpieczeństwa. 

Aktualności