banner_006
banner_005
banner_009

Na zlecenie PGW Wody Polskie, w 2020 roku powstał Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych. Dokument można pobrać na stronie Wód Polskich: Podręcznik renaturyzacji.

Aktualności