banner_001
banner_008
banner_005

Na zlecenie PGW Wody Polskie, w 2020 roku powstał Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych. Dokument można pobrać na stronie Wód Polskich: Podręcznik renaturyzacji.

Aktualności