banner_001
banner_005
banner_008

Opracowanie WWF Polska z 2010 roku pt. Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Celem opracowania było zaprezentowanie odpowiedzi na pytanie na ile realny i efektywny ekonomicznie jest scenariusz rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. 

http://www.wwf.pl/fakty_ciekawostki/biblioteka/?5202/Analiza-uwarunkowan-i-efektywnosci-ekonomicznej-rozwoju-Odrzanskiej-Drogi-Wodnej

Aktualności