banner_003
banner_006
banner_009

STOP Przegradzaniu Rzek - koalicja 10 organizacji pozarządowych, wspierana przez ponad 50 innych organizacji i instytucji, prowadząca kampanię przeciwko niszczeniu rzek w Polsce. Więcje na: https://www.facebook.com/StopPrzegradzaniuRzek/

Klub Przyrodników - oficjalna strona jednej z największych i najbardziej prężnych ekologicznych organizacji pozarządowych. Prócz informacji o działaniach Klubu, znajdziesz tu rozbudowany serwis dotyczący wielu aspektów ochrony przyrody w Polsce, liczne opinie na temat przygotowywanych i obowiązujących dokumentów oraz pełną ciekawych książek księgarnię. Więcej na www.kp.org.pl/

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) - oficjalna strona stowarzyszenia zajmującego się ochroną dzikich ptaków oraz miejsc, w których żyją. Znajdziesz na niej informacje o działaniach OTOP, prowadzonych przez nie kampaniach, programach ochronnych i wydawanych przez Towarzystwo publikacjach. Więcej na www.otop.org.pl

Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) - stowarzyszenie istniejące od 1985 r. Głównymi celami działalności są ochrona ptaków i ich siedlisk, poznawanie stanu i określanie zmian w awifaunie oraz edukacja ekologiczna. Szczególną uwagę poświeca się czynnej ochronie terenów podmokłych, która realizowana jest, m.in. na dzierżawionych i wykupywanych obszarach zagrożonych ekologiczną degradacją. Stowarzyszeni prowadzi wiele projektów ochronnych współpracując przy tym z leśnikami, urzędnikami, lokalnymi społecznościami oraz innymi organizacjami pozarządowymi z kraju i Europy. Więcej na www.ptop.org.pl 

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WWF) - największa w świecie organizacja zajmująca się ochroną przyrody. W Polsce pierwsze biuro WWF powstało w 1998 r. Od tej pory działalność organizacji na terenie kraju bardzo się rozwinęła. WWF prowadzi projekty i kampanie dotyczące wód śródlądowych (Wisła, Odra, Biebrza), lasów (ochrona Puszczy Białowieskiej i certyfikacja gospodarki leśnej), handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem, a także zanieczyszczenia powietrza i integracji z Unią Europejską. Więcej na www.wwf.pl

Czaplon - strona Ornitologicznej Grupy Roboczej Doliny Górnej Wisły, na której można znaleźć informacje na temat awifauny Doliny Górnej Wisły, projektów i działań prowadzonych przez organizację. Więcej na www.czaplon.most.org.pl

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" - oficjalna strona ogólnopolskiej organizacji zajmującej się ochroną przyrody (dawniej: Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny). Znajdziesz na niej informacje na temat celów i sposobów działania stowarzyszenia i realizowanych przez nie projektów. Niektóre z nich dotyczą torfowisk oraz gatunków związanych z terenami podmokłymi. Na stronie działa również internetowe forum "Przyroda". Więcej na www.bocian.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis viribus" - strona stowarzyszenia działającego na rzecz promocji i ochrony miejscowości i zbiornika wodnego Słońsk w Parku Narodowym "Ujście Warty". Znajdziesz tam wiele aktualności przyrodniczych i kulturalnych z rejonu Słońska oraz informacje na temat Rzeczpospolitej Ptasiej. Więcej na www.tps-unitisviribus.org.pl

 

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Więcej na http://pracownia.org.pl

Fundacja Greenmind. Więcej na http://greenmind.pl

Fundacja Greenpeace Polska. Więcej na http://www.greenpeace.org/poland/pl/

Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA. Więcej na http://eko-unia.org.pl/

Stowarzyszenie Nasza Natura. Więcej na http://naszanatura.com.pl/

Klub Gaja. Więcej na http://www.klubgaja.pl/

Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Więcej na http://www.tnz.most.org.pl/

Przyjaciele Rabyhttp://www.przyjacieleraby.pl/

 

i wiele, wiele innych...

 

Aktualności