banner_006
banner_004
banner_007

Opracowanie Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP), dotyczące torfowisk w kontekście zmian klimatu i ochrony różnorodności biologicznej - Assessment on peatlands, biodiversity and climate change - http://www.imcg.net/modules/download_gallery/dlc.php?file=35 

Aktualności