banner_006
banner_007
banner_005

Artykuły o torfowiskach w różnych miejscach na świecie, przygotowane przez uczestników Sympozjum International Mire Conservation Group w 2006 roku w Finlandii, zebrane w opracowaniu Fińskiego Instytutu Środowiska: http://www.imcg.net/media/download_gallery/books/mires_from_pole_to_pole.pdf

Aktualności