banner_006
banner_007
banner_009

Joosten, H. & Clarke, D.: WISE USE OF MIRES AND PEATLANDS – znakomita pozycja, którą powinien przeczytać każdy, kto zajmuje się torfowiskami – niezależnie, czy od strony ochrony, czy użytkowania. http://www.imcg.net/media/download_gallery/books/wump_wise_use_of_mires_and_peatlands_book.pdf

Aktualności