banner_007
banner_003
banner_009

Na stronie utworzonej dla dwóch projektów Klubu Przyrodników („Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”„Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski”) znależć można dużo informacji o działaniach realizowanych w ramach projektów - http://alkfens.kp.org.pl/

Znajduje się tam również Ogólnopolska baza mechowisk, zawierająca informacje o rośliności, stanie zachowania, stopniu zagrożenia wszystkich płatów tego siedliska. Baza jest dostępna pod adresem: http://alkfens.kp.org.pl/o-torfowiskach/ogolnopolska-baza-mechowisk/. Bazę można przeglądać online, lub pobrac warstwę shp. 

Aktualności