banner_003
banner_006
banner_001

 

Znak sprawy: 1/CMok/RR/2015 Warszawa, 4 lutego 2015 r.

 

 

 

W dniach 4-9.02.2015 Centrum Ochrony Mokradeł prowadzi rozpoznanie rynku dotyczące zakupu urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji projektu nr POIS.05.01.00-00-379/12, pn. “Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu”.

Wymagania dotyczące urządzenia wielofunkcyjnego:

- laserowe urządzenie wielofunkcyjne, z wbudowaną funkcją skanera, kopiarki oraz drukarki, z automatycznym wydrukiem dwustronnym i wyposażone w podajnik ADF, drukujące tylko w formacie A4

- wydruk minimum 30 stron na minutę

- koszt wydruku jednej strony A4 nieprzekraczający kwoty 7 gr

Oferty dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych (zawierające opis funkcjonalności urządzenia oraz jego cenę brutto) prosimy przesyłać na adres: m.zaluska[at]bagna.pl w terminie do 9 lutego 2015 roku do godz. 8:00.

Centrum Ochrony Mokradeł zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do ogłoszenia, odwołania go lub unieważnienia, bądź nieprzyjęcia żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Załuska:

nr tel. +48 796 435 444; e-mail: m.zaluska[at]bagna.pl

Aktualności