banner_008
banner_009
banner_001

Instytut Studiów Regionalnych ze Szczecina zaprasza na czwartą edycję WATERFRONT FORUM – konferencji poświęconej zagospodarowaniu terenów nadwodnych, która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia bieżącego roku w Hotelu Hyatt w Warszawie.

Konferencja WATERFRONT FORUM 2013 jest poświęcona zagadnieniom aktywizacji gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturowej polskich miast nadwodnych i stwarza doskonałą okazję do dyskusji o kierunkach rozwoju zabudowy waterfront w Polsce. Celem konferencji jest animowanie debaty publicznej w zakresie współpracy różnych grup podmiotów przy zagospodarowaniu terenów nadwodnych i realizacji inwestycji typu waterfront. W konferencji biorą udział liczni goście z Polski i z zagranicy, przedstawiciele rządu, samorządów, przedsiębiorcy i naukowcy. Nad programem merytorycznym konferencji czuwa Rada Naukowa Waterfront Forum.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga rejestracji na stronie www.waterfront.com.pl.

Aktualności