banner_001
banner_007
banner_005

Wspólny list szerokiej koalicji obrońców przyrody, naukowców i rolników dbających o tereny podmokłe i torfowiska w całej UE wysłany 09.06.2022 r. do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Sygnatariusze wzywają Komisję Europejską do nieopóźniania terminu publikacji planowanych propozycji legislacyjnych, wyznaczonego na 22 czerwca, oraz do utrzymania ambicji w zakresie odtwarzania i ochrony torfowisk. 

Treść listu. CMok jest w gronie sygnetariuszy.

W ramach unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do roku 2030, 23 marca 2022 r. miały zostać opublikowane unijne przepisy dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych - Nature Restoration Law. Komisja Europejska odłożyła jednak ich publikację, nie wyznaczając nowej daty. W związku z tym, 18 marca 2022 r., około 150 europejskih organizacji pozarządowyh podpisało list do Komisji Europejskiej wzywający do wyznaczenia nowej daty, tak aby projekt został opublikowany w ciągu miesiąca. Ustalenie prawnie wiążących celów w zakresie restytucji przyrody, które pomogą złagodzić zmiany klimatyczne i powstrzymać drastyczny spadek różnorodności biologicznej w UE, ma najwyższy priorytet. Pod koniec marca, Komisja poinformowała, że nowa data publikacji została wyznaczona na 22 czerwca 2022 r.

Aktualności