banner_001
banner_003
banner_008

Pomimo wydanej przez RDOŚ w Białymstoku w listopadzie 2020 r. decyzji zakazującej czyszczenia rowów i odwadniania obszaru Natura 2000 Bagno Wizna, rowy zostały tam znowu pogłębione w kwietniu 2022, na długości co najmniej kilkunastu kilometrów. Prace w 2022 r. prowadzono bezpośrednio w siedliskach lęgowych kulika wielkiego oraz w sąsiedztwie stanowisk tego gatunku.

Fundacja Dzika Polska, Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt i Centrum Ochrony Mokradeł złożyły do RDOŚ w Białymstoku wniosek o wydanie decyzji nakazującej wstrzymanie i niepodejmowanie działań niezgodnych z planem zadań ochronnych na całym obszarze Natura 2000 Bagno Wizna i nakazującej przywrócenie środowiska do stanu poprzedniego. 

 

Aktualności