banner_001
banner_007
banner_005

Minister Klimatu i Środowiska poinformował 18 sierpnia 2021 o wydaniu decyzji uchylającej do ponownego rozpatrzenia decyzję RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - realizowana w wariancie Siarzewo".

Minister zgadza się z ekologami. Od decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy odwołało się dziewięć organizacji, w tym WWF Polska, Greenmind, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Klub Gaja, Towarzystwo na Rzecz Ziemi. 

 

Link do Obwieszczenia

Decyzja Ministra uchylająca decyzja środowiskową

Aktualności