banner_003
banner_006
banner_001

Polska przekazała Komisji Europejskiej listę i granice 14 nowych obszarów siedliskowych Natura 2000. Ochronę prawną przewidzianą dla obszarów Natura 2000 uzyskały one z chwilą przekazania Komisji. 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Klubu Przyrodników: https://www.kp.org.pl/pl/informacje/3095-nowe-obszary-siedliskowe-n2000

Członkowie CMok wspierali aktywnie utworzenie nasępujących spośród nowopowołanych obszarów Natura 2000 (głównie poprzez nagłaśnianie informacji o walorach przyrodniczych tych obiektów, ale też przez współpracę z odpowiednimi RDOŚ):

Torfowisko Serafin PLH140057 - mazowieckie
Drzesno PLH140058 - mazowieckie
Raciąż PLH140059 - mazowieckie
Sikory Juskie PLH280058 - warmińsko-mazurskie
Bagna w Nowej Wsi PLH240046 - śląskie

oraz powiększenia obszarów:

Biała Lądecka PLH020035 - dolnośląskie
Sandr Wdy PLH040017 (o 1607 ha) - pomorskie

Obszary te chronią przede wszystkim torfowiska niskie i związane z nimi gatunki roślin i mchów (poza obszarem Biała Lądecka, który chroni rzekę włosienicznikową).

Aktualności