banner_003
banner_006
banner_008

Nie możesz patrzeć jak ostatnie w okolicy tereny podmokłe giną przecinane rowami albo zasypywane śmieciami? Samotnie protestujesz przeciwko regulacji strumienia, kopalni torfu albo nowej drodze powstającej na pięknym bagnie? Jeśli angażujesz się w ochronę mokradeł, ale brak Ci wiedzy lub wsparcia zapraszamy Cię do współpracy. W ramach projektu „Pamiętajmy o Mokradłach” pomagamy lokalnym działaczom i działaczkom w walce o ginące tereny podmokłe. Przywróćmy razem lokalną tożsamość tych miejsc, stwórzmy społeczne zaplecze do ich ochrony, opracujmy strategię działania. Trwa nabór do projektu prowadzonego przez Centrum Ochrony Mokradeł. 

 

Szukamy różnych przypadków niedostatecznie zaopiekowanych mokradeł: bagien, torfowisk, podmokłych łąk lub rzeczek, które w jakiś sposób są zapomniane lub zagrożone, oraz ich Opiekunów i Opiekunek, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę w celu stworzenia przyrodniczo-etnograficznej opowieści o tym miejscu i wsparcia działań ochronnych.

Zapraszamy osoby, które czują, że sytuacja mokradła, w którego pobliżu mieszkają lub działają, wymaga interwencji i chciałyby stać się ich Opiekun(k)ami oraz są gotowe wspólnie z nami przejść przez cały proces zaopiekowywania się mokradłem, podczas którego zaoferujemy szkolenie, wsparcie eksperckie, a także pomoc edukacyjną i organizacyjną w lokalnej społeczności.

Proces taki potrwa około 1,5 roku i obejmie m.in.: ustalenie celu interwencji wspólnie z Opiekunem/ką, część badawczą (rozpoznanie sytuacji, wywiady i warsztaty z mieszkańcami, ekspertyza przyrodnicza), pracę nad krótkim filmem dokumentalnym, wsparcie społecznej debaty oraz pomoc w wypracowaniu narzędzi odpowiadających na problem (np. w mediacjach lub przygotowaniu wniosku projektowego).

Na początku projektu zaprosimy też wszystkie Opiekunki i Opiekunów bagien do wzięcia udziału w krótkim kursie ekologii i ochrony mokradeł (terenowo-teoretycznym), przeprowadzonym przez ekspertów z Centrum Ochrony Mokradeł.

Oczekujemy, od osób zgłaszających się, gotowości do udziału w całym procesie – zaangażowania w pracę na poziomie lokalnym i bieżącej współpracy z zespołem projektowym.

Zapraszamy do zgłaszania się z różnego typu przypadkami z całej Polski – mogą to być zarówno sytuacje konfliktowe (np. niewłaściwe użytkowanie lub inwestycja zagrażająca ekosystemowi), ale też cenne przyrodniczo mokradła, które są zapomniane lub niedostatecznie chronione, i zasługują na przywrócenie ich do lokalnej świadomości.

Spośród wszystkich zgłoszeń wyłonimy co najmniej pięć, jak najbardziej zróżnicowanych (pod kątem problemu, kontekstu społecznego i przyrodniczego, regionu i skali), przypadków, które zostaną zaproszone do udziału w całym procesie. Ostateczna liczba zakwalifikowanych przypadków będzie zależała m.in. od ich skali i przewidywanej „pracochłonności”. Uwaga: w ramach projektu nie oferujemy środków finansowych dla lokalnych aktywistów, ale wsparcie w ich działaniach.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza do 6 stycznia 2021.

FORMULARZ: https://forms.gle/h8eEaw6uxUXQrxZC6


Ze wszystkimi osobami skontaktujemy się w drugiej połowie stycznia 2021, a wstępnie zakwalifikowane osoby zaprosimy do rozmowy z komisją rekrutacyjną i zaprezentowania problemów zgłaszanego miejsca. Zakończenie drugiego etapu naboru przewidywane jest na luty 2021.

Zapraszamy do współpracy!

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Aktualności