banner_003
banner_004
banner_005

Fundacja Dla Biebrzy ocenia negatywnie wszystkie zaproponowane warianty drogi ekspresowej S16 na odcinku Ełk – Knyszyn oraz tzw. wariant alternatywny Knyszyn – Augustów – Raczki i wnosi o analizę wariantu alternatywnego całkowicie omijającego Biebrzański Park Narodowy od zachodu i południa w korytarzu: Łomża (węzeł z S61) – Zambrów (węzeł z S8) – Bielsk Podlaski (węzeł z S19). 

 

Stanowisko Fundacji Dla Biebrzy w sprawie S16 Ełk – Knyszyn

Propnonowany przez Fundacje dla Biebrzy alternatywny wariant przebiegu trasy S16

altrenatywaS16

Aktualności