banner_009
banner_004
banner_008

Gdy płonęły Bagna Biebrzańskie, kopano rowy odwadniające Bagno Wizna, torfowiskowy obszar Natura 2000 położony u zbiegu rzek Biebrzy i Narwi. Po interwencji Fundacji Dzika Polska, RDOŚ w Białymstoku wszczął postępowanie ws. wstrzymania prac prowadzących do odwadniania Bagna Wizna. Dyrektor RDOŚ zamierza również poinformować policję i zwrócić się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o informacje, czy właściciele działek podjęli zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach dofinansowania z któregoś pakietu PROW. 

 

Więcej: 

https://wspolczesna.pl/bagna-wizna-odwadnianie-torfowisk-zagraza-przyrodzie-i-poglebia-kryzys-klimatyczny...

https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,26030261,odwadnianie-torfowisk-obok-biebrzanskiego-parku-narodowego.html

https://smoglab.pl/miesiac-po-pozarach-osuszaja-torfowisko-nad-biebrza-to-niedorzeczne/

https://smoglab.pl/prof-kotowski-pracujemy-na-kolejny-pozar-w-dolinie-biebrzy-na-susze-nie-pomoga-tam-oczka-wodne/

 

Centrum Ochrony Mokradeł dołączyło do organizacji domagających się od RDOŚ w Białymstoku wstrzymania pogłębiania rowów i przywrócenia stanu poprzedniego oraz wnioskuje o dołączenie na prawach strony do wszczętego postępowania. Jesteśmy przekonani, że nie ma innej przyszłości dla takich obszarów, niż blokowanie rowów i przestawianie rolnictwa odwodnieniowego na rolnictwo dostosowane do wysokich poziomów wody. Pogłębianie rowów jest nie tylko sprzeczne z Planem Zadań Ochronnych, ale też z nową Wspólną Polityką Rolną, zakładającą ochronę gleb zasobnych w węgiel. Szacujemy, że przekopanie kilkudziesięciu rowów na Bagnie Wizna mogło zwiększyć roczne emisje CO2 o kilkanaście tysięcy ton.

Wniosek złożony przez CMOk

 

Aktualności