banner_004
banner_001
banner_008

RDOŚ w Warszawie wydał zezwolenie na zabicie łącznie 1465 bobrów na wybranych obszarach województwa mazowieckiego. RDOŚ tłumaczy decyzję rosnącą liczbą wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry, przegęszczeniem populacji bobra i zajmowaniem przez niego suboptymalnych siedlisk jak np. płytkie rowy melioracyjne. Wyjaśnia, że wielkość odstrzału bobra (1465 osobników to ok. 9% populacji bobrów na Mazowszu) jest zbliżona do średniej wielkości przyrostu naturalnego populacji w województwie mazowieckim (średni przyrost naturalny populacji bobra w latach 2010-2015 wg GUS wynosi ok. 10 % rocznie). 

Jako pierwsze zareagowało stowarzysznie Nasz Bóbr,  zwracając uwagę, że nie zabija się sprzymierzeńców. A bobry sa sprzymierzeńcami człowieka w walce z suszą. Czas na zmianę myślenia, czas na wprowadzenie rozwiązań takich, aby ludzie przestali postrzegać bobry jako szkodniki, ale jako sojuszników w walce z suszą, która niszczy rolnicze uprawy. Zatrzymywanie przez bobry wody w rowach melioracyjnych jest w kontekście zbliżającej się wielkim krokami kolejnej suszy w sezonie wegetacyjnym działaniem zdecydowanie korzystnym. 

 

Zezwolenia obowiązują poza terenem Lasów Państwowych i dotyczą wybranych obrębów ewidencyjnych na terenie powiatów:

 - ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego (w tym np. obręb ewidencyjny Bojany w gminie Brok, obejmujący fragment doliny Bugu w obszarze Natura 2000 Ostoja Nadbużańska, w którym bóbr jest przedmiotem ochrony, podczas gdy w uzasadnieniu do zezwolenia RDOŚ podaje "miejsca wskazane do wykonania czynności zakazanych (zabijania) w zarządzeniu położone są poza granicami obszarów Natura 2000, w których bóbr jest przedmiotem ochrony."... );

- płońskiego, pułtuskiego, ciechanowskiego, mławskiego, żuromińskiego (w tym np. obręb ewidencyjny Mory w gminie Pokrzywnica, gdzie dzięki działalności bobrów ukształtowały się jedne z niewielu na północnym Mazowszu naturalne bagienne strefy buforowe nad rzeką Pokrzywnica, zapewniające skuteczne oczyszczanie wody spływającej do rzeki z okolicznych pól ...); 

 

IMG 0079a

 

- mińskiego, węgrowskiego, garwolińskiego, siedleckiego

- grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego

- płockiego

 

Zamieszczamy stanowisko Centrum Ochrony Mokradeł ws. bobrów.

Aktualności