banner_004
banner_006
banner_005

Do 17 stycznia można wskazywać działania oraz cieki, na których mają być prowadzone, w ramach krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych, opracowywanego na zlecenie PGW Wody Polskie. Zgłoszenia należy kierować za pośrednictwem platformy:

 

http://multiconsultpl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer...

Aktualności