banner_008
banner_007
banner_004

Wody Polskie rozbiorą zaporę zbudowaną w 2013 roku, za 7 mln zł, u podnóża Beskidów na potoku Wilkówka. Zadaniem wykonawcy ma być nie tylko rozebranie zapory, ale także odtworzenie koryta potoku Wilkówka.

Podczas intensywnych opadów zbiornik na Wilkówce zagraża życiu ludzi, którzy mieszkają poniżej. Okazało się, że zbiornik został wybudowany wadliwie i nie tylko nie ogranicza ryzyka powodziowego dla mieszkańców, a jeszcze je nasila. Gdy podczas ulewnych deszczów napełnia się wodą, istnieje ryzyko "utraty stateczności korpusu zapory czołowej", czyli tama może nie wytrzymać naporu wody i runąć. 

 

Więcej: 

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/575-decyzja-w-sprawie-rozbiorki-zbiornika-wilkowka

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci

https://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala

 

Aktualności