banner_005
banner_003
banner_008

Od tygodni płoną puszcze i torfowiska Syberii, Brazyli, Indonezji. Gigantyczne pożary w Afryce południowej zbliżają sie do lasów deszczowych i torfowisk w dolinie rzeki Kongo. Wiosną płonęły rozległe obszary torfowisk na Białorusi i Ukrainie.  Płoną lasy w Grecji, w AustraliLasy w Polsce płonęły częściej niż w zeszłym roku.

Wiele z tych pożarów jest wynikiem umyślnego podpalenia, wszystkim sprzyja ocieplenie klimatu. Polska blokuje dążenia Uni Europejskiej do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 13 października będziemy w Polsce mogli trochę wpłynąć na losy świata. Dokonujmy mądrych wyborów

 

Poniżej przedstawiamy fragmenty programów partii startujących w wyborach parlamentarnych 13 października 2019, dotyczące przedziwdziałania zmianom klimatu oraz ochrony terenów podmokłych.

 

Lewica (SLD) deklaruje wspieranie odnawialnych źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej. Deklaruje również, że zadba o dzikie brzegi rzek, które posłużą jako naturalne tereny zalewowe oraz, że odejdzie od strategii rozwoju wodnego transportu śródlądowego, poważnie zagrażającej polskim rzekom i okolicznym ekosystemom. Chce wspierać odtwarzanie mokradeł. 

Koalicja Obywatelska chce również wspierać odnawialne źródła energii. Proponuje także podporządkowanie działania „Wód Polskich” Ministrowi Ochrony Środowiska, wstrzymanie regulacji rzek oraz wsparcie programu renaturyzacji rzek. Chce doprowadzić do zaprzestania melioracji odwadniającej na terenach podmokłych.

PSL również proponuje odchodzenie od węgla, ale niestety kosztem rzek - proponuje budowę dużych zbiorników zaporowych i elektrowni wodnych.

PiS proponuje budowę elektrowni atomowej celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, chce jednak również wspierać górnictwo węglowe i walczyć z suszą budując duże zbiorniki zaporowe. [uwagi Centrum Ochrony Mokradeł do projektu Założeń do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027komentarz Koalicji Ratujmy Rzeki do Rządowego Programu Retencji

Konfederacja deklaruje, że nie jest przeciwna produkcji energii z węgla. Chce też zainicjować kampanię informacyjną przygotowującą wypowiedzenie tzw. pakietu klimatycznego Unii Europejskiej.

 

Aktualności