banner_007
banner_003
banner_004

Równieńskij Zapowiednik (Рівненський природний заповідник) to obszar chroniony, w którym po ukraińskiej stronie granicy chronione są torfowiska tworzące jeden rozległy kompleks bagienny razem z Bagnami Olmańskimi na Białorusi. Niestety, nielegalny proceder wydobycia bursztynu na Ukrainie nie ominął również obszarów chronionych, w tym torfowisk.

Prodecer, jego skalę i związaną z nim dewastację przyrody i społeczeństwa zachodniej Ukrainy opisano niedawno w kilku artykułach, m.in.: tu i tu. Ponoć 90% bursztynu na polskim rynku pochodzi z Ukrainy...

Bursztyn wypłukiwany jest z głębokości od kilku do ponad 20m przy pomocy wielkich pomp. Na skutek poboru ogromnych ilości wody do tego celu, poziom wód podziemnych w regionie obniża się. Nadmiar wody odprowowadzany jest wykopanymi do tego celu długimi rowami. Rowy pozostają na torfowiskach po zakończeniu akcji wydobywczej i stale odprowadzają wodę. 

Jeśli proceder wydobycia bursztynu nie zostanie zatrzymany, zachowane jeszcze w dobrym stanie torfowiska ukraińskiego Polesia mogą ulec całkowitej degradacji.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć dokumentujących ślady po tegorocznym wydobyciu na torfowisku wysokim w Równieńskim Zapowiedniku, między wsiami Rudka i Ozertsi. 

IMG 2043     IMG 2002     IMG 2005

IMG 1995     IMG 2010     IMG 2018

IMG 2021     IMG 2024     IMG 2035

Aktualności