banner_007
banner_001
banner_005

W ramach konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych CMok wnioskuje o wykreślenie rzeki Biebrza z katalogu śródlądowych dróg wodnych. 

 

Pismo przesłane w ramach konsultacji

 

 

Aktualności