banner_006
banner_009
banner_008

W 2017 utworzono obszar Ramsar obejmujący tereny po obu brzegach rzeki Kongo o łącznej powierzchni ponad 129 tys. km2. Obszar utworzono w niespełna kilka miesięcy po odkryciu na tym obszarze największych tropikalnych torfowisk na świecie, o czym pisaliśmy na bagna.pl w styczniu 2017.

 

Więcej o utworzeniu obszaru Ramsar: https://www.ramsar.org/news/largest-transboundary-ramsar-site-in-in-the-world-established-in-the-congo-river-basin

Raport dotyczący różnorodności biologicznej, pokładów torfu i użytkowania torfowisk w  środkowym basenie doliny rzeki Kongo: http://www.unredd.net/documents/global-programme-191/multiple-benefits/studies-reports-and-publications-1364/16501-carbon-biodiversity-and-land-use-in-the-central-congo-basin-peatlands-high-res-en.html

Aktualności