banner_006
banner_005
banner_001

"Władze Miasta Gdańska planują budowę dużego zbiornika retencyjnego w Dolinie Potoku Oliwskiego (...). Zamierzenie jakim jest budowa dużego zbiornika retencyjnego w dolinie Potoku Oliwskiego nie przybliży do realizacji celu jakim jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla Gdańska, tylko spowoduje zniszczenie przyrody oraz kuriozalnie zwiększy zagrożenie powodziowe w mieście, w przypadku awarii."

 

Zachęcamy do zapoznania się z całym listem Pomorskiego Towarzystwa Hydrologiczno-Przyrodniczego: https://www.facebook.com/pthp.gda/posts/388942671516469

Aktualności