banner_001
banner_009
banner_004

Znasz bagienny obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało zmienionym, który nie jest rezerwatem, a warto, żeby nim był? Zgłoś propozycję nowego rezerwatu przyrody na shadow-list rezerwatów przyrody w Polsce, przygotowywaną przez Klub Przyrodników we współpracy z innymi organizacjami przyrodniczymi. 

  

Znasz bagienny obszar zachowany w stanie naturalnym lub mało zmienionym? Obejmujący ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej? Wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi?

Obszar ten nie jest rezerwatem, ale dla jego ochrony niezbędne, albo optymalne, jest zastosowanie reżimu prawnego typowego dla rezerwatu przyrody, np.:

- trwałego wyłączenia z normalnego reżimu gospodarowania, np. z gospodarki leśnej albo innych form użytkowania,

- wyłączenia z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,

- trwałego wyłączenia z możliwości polowania, tj. wyłączenia z obwodu łowieckiego,

- czasowego lub stałego ograniczenia lub kontrolowania dostępu ludzi, tj. możliwości wstępu, poruszania się, korzystania z wód,

- starannego zaplanowania w formie planu ochrony, działań ochronnych nie przypominających form normalnie prowadzonej gospodarki.

 

Znasz taki obszar – skontaktuj się z Klubem Przyrodników, lub regionalnym koordynatorem.

Więcej: http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1111&Itemid=594

Aktualności