banner_004
banner_008
banner_007

Ocena oddziaływania budowy tej inwestycji na środowisko wskazuje na zagrożenie silnym zamuleniem Wisły na odcinku do 3 km poniżej miejsca prowadzenia prac. Zniszczone w ten sposób zostaną siedliska ryb, ich tarliska, oraz złożona już ikra. Zamulenie spowoduje czasowe zablokowanie ważnego korytarza wędrówek łososia atlantyckiego oraz minoga rzecznego. Według autora opracowania samorzutna regeneracja środowiska, w odpowiednich warunkach, mogłaby nastąpić w ciągu kilku lat. Opinia rozpatrywana jest obecnie przez RDOŚ w Gdańsku. Decyzja w sprawie zgody na rozpoczęcie prac zapadnie w lutym lub marcu.

Szczegóły: http://miasta.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,6153107,Minogi_raczej_nie_zatrzymaja_mostu.htmlzatrzymaja_mostu.html

Aktualności