banner_007
banner_001
banner_008

Wniosek o unieważnienie decyzji środowiskowej, na podstawie której wydano koncesję na rozpoczęcie inwestycji, złożyli miejscowi rolnicy. Skierowana przez Józefa Drzazgowskiego, prezesa Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Naturalnego "Przyjezierze", skarga o naruszenie prawa wspólnotowego trafiła również do Komisji Europejskiej. Rząd polski zobowiązany jest w związku z nią do złożenia wyjaśnień i przekazania Komisji stosownej dokumentacji.

Szczegóły: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081216/INOWROCLAW01/816399189

Aktualności