banner_001
banner_007
banner_004

Drogowcy wnieśli do otrzymanego od firmy DHV raportu dziesięć uwag. Wskazano m.in. na zbyt ogólne, niespecjalistyczne streszczenie oraz niepełną analizę oddziaływania inwestycji na ludzi i ich zdrowie. GDDKiA domaga się dokonania analizy pozytywnych skutków realizacji inwestycji oraz analizy oddziaływania inwestycji na środowisko w odniesieniu do przebiegu wszystkich wariantów (sugerując stronniczość ekspertów). Czas przeznaczony na wprowadzenie poprawek upływa 19 grudnia br. Raport sugeruje wybór wariantu przebiegającego w okolicy miejscowości Raczki.

Szczegóły: http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,87169,6058709,Drobne_poprawki_do_obwodnicy.htmlobwodnicy.html

Aktualności