banner_005
banner_004
banner_009

Szop pracz, gatunek drapieżny i w Polsce uważany za inwazyjny, czyni poważne szkody na terenie parku narodowego "Ujście Warty". W ostatnim czasie spustoszył kolonię lęgową czapli. Wcześniej, z powodu działalności szopów, konieczne było zrezygnowanie z budek lęgowych zakładanych w parku dla ptaków. W miejsce ptaków rozmnażały się w nich właśnie szopy. W Polsce drapieżniki te pojawiły się ok. 10 lat temu. Obecnie szacuje się, że jest ich tutaj ok. 10 tys. Szop pracz stanowi poważne zagrożenie dla rodzimych zoocenoz, w szczególności gatunków rzadkich i ginących, m.in. ptaków siewkowych, wodnych i wodno-błotnych.

Szczegóły: http://www.przekroj.pl/wydarzenia_kraj_artykul,3732.html

Aktualności