banner_009
banner_003
banner_008

Silne kontrowersje budzą plany budowy jazu piętrzącego oraz małej elektrowni wodnej w okolicach Tylmanowej, w sąsiedztwie rezerwatu „Kłodne nad Dunajcem”. Mimo negatywnych opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego inwestor otrzymał pozwolenie wodno-prawne od starosty nowotarskiego oraz pozytywną decyzję środowiskową ze strony gminy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie nie zgodziła się jednakże na prowadzenie robót przygotowawczych w dolinie Dunajca. W raporcie oddziaływania na środowisko nie uwzględniono bowiem, że jest to teren planowanej ostoi sieci Natura 2000 „Środkowy Dunajec z dopływami". Inwestor zapowiada odwołanie. Przeciwko zniszczeniu Dunajca protestują m.in.: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, Klub Przyjaciół Dunajca, WWF, Klub Gaja oraz Towarzystwo na Rzecz Ziemi.

Szczegóły: http://wedkarstwo.onet.pl/6521,1516246,0,3,artykuly.html

Aktualności