banner_008
banner_005
banner_007

Od 2009 roku ochroną ścisłą mają zostać objęte kolejne tereny leśne o powierzchni ok. 2,7 tys. ha (w sumie da to ok. 7,2 tys. ha lasów chronionych w ten sposób na terenie parku). Plany te znalazły się w nowych zadaniach ochronnych parku, które do końca tego roku ma zatwierdzić minister środowiska. Biebrzański Park Narodowy ma zamiar ubiegać się również w najbliższym czasie o status Rezerwatu Biosfery UNESCO. Dyrekcja parku poruszy ten temat na spotkaniu V Biebrzańskiego Forum Samorządowego pod koniec listopada.

Szczegóły: http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.
pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=322518&data=&lang=PL&_CheckSum=-509776534

Aktualności