banner_007
banner_003
banner_001

Na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska pojawił się komunikat podsumowujący prace Okrągłego Stołu w sprawie obwodnicy Augustowa. Fragment notatki prezentujemy poniżej:

(...) Konflikt, który powstał w związku z budową obwodnicy, stał się instrumentem politycznej agitacji ze szkodą dla interesu lokalnej społeczności i walorów przyrodniczych regionu. Zagraża także wykorzystaniu środków unijnych na realizację inwestycji drogowych w Polsce. W dotychczasowej historii tej sprawy doszło do rażącego lekceważenia wymogów ochrony środowiska w przygotowaniu procesów inwestycyjnych, niewłaściwego prowadzenia procedur zezwalających na realizację inwestycji oraz braku angażowania społeczności lokalnych na wczesnych etapach jej przygotowania. Głównym celem powołania Okrągłego Stołu jest doprowadzenie do szybkiej i zgodnej z prawem realizacji budowy obwodnicy. Działania poprzednich decydentów doprowadziły do blokady tej inwestycji oraz zmarnowania wielu miesięcy, tak cennych dla mieszkańców Augustowa. (...)

Czytaj stanowisko Ministerstwa Środowiska: 

http://www.mos.gov.pl/2aktualnosci/informacje_rp/konferencja_100_dni_
rzadu/informacje_prasowe/Okragly_Stol_w_sprawie_obwodnicy_
Augustowa.doc

Aktualności